Jorda har feber og permafrost smelter til sjøs og på land. Dette øker metangassutslippene som her på gress-slettene i Sibir. Denne utviklingen gjør at det haster å få de menneskeskapte utslippene ned.     Foto: Konstanze Piel

Jorda har feber og permafrost smelter til sjøs og på land. Dette øker metangassutslippene som her på gress-slettene i Sibir. Denne utviklingen gjør at det haster å få de menneskeskapte utslippene ned.  


Foto: Konstanze Piel

Klima som allmennkunnskap

Forskning når ikke alltid fram til dem som trenger kompetanse. Det er et stort behov for å bygge bro mellom kompleks klimaforskning og praktisk relevante løsninger som leder til klimaomstilling. 

KlimaRÅD skreddersyr foredrag og kurs for alle som ønsker å øke sin kompetanse på dette området. Klimaforskning er et stort og tverrfaglig forskningsfelt og gjennom å formidle essensen av denne breddekunnskapen, tilbyr KlimaRÅD en unik tilnærming til dette viktige fagfeltet.

Les om bakgrunnen for etableringen av KlimaRÅD i dette intervjuet.

 
 
Bildetestx2.jpg

Daglig leder Linda Innbjør 

Linda Innbjør (f. 1961) er sosialantropolog med spesialfelt samfunnsendring og feltarbeid fra Indonesia. Hun har arbeidet med nasjonalforvaltning og hatt ansvar for oppbygging av en nasjonal strategi for klimatilpasning i Direktorat for Samfunnssikkerhet og Beredskap. Som seniorrådgiver ved CICERO Senter for Klimaforskning har hun arbeidet med klimaforskning, utredninger og formidling av klimaforskning for mange ulike grupper i samfunnet. 

Som sosialantropolog har fokus mot menneskets rolle i klimautviklingen stått sentralt. Både klimasårbarhet, tilpasning og endring er viktige arbeidsfelt.